Stressbehandling

Stressbehandling – Symptomer og behandling
Kniber det med hukommelsen, har du svært ved at sove, glemmer du ofte, har du hjertebanken eller spændinger i kroppen. Har du svært ved at samle tankerne og koncentrere dig. Måske har du mistet lysten til sex? Det første man kikker på i stressbehandlingen er hvilke symptomer man har.
De typiske fysiske symptomer er:
 • Koncentrationsproblemer
 • hukommelsessvigt
 • hjertebanken
 • hovedpine
 • forhøjet blodtryk
 • ubalance i blodsukker
 • svækket immunforsvar
 • susen for ørene
 • søvnproblemer
 • vejrtrækningsproblemer
 • muskelspændinger
 • nedsat sexlyst
De typiske psykiske symptomer er:
 • humørsvingninger
 • tiltagende tristhed
 • fremmedgjorthed
 • tiltagende angst
 • tiltagende kynisme
 • nedsat humoristisk sans
 • tiltagende isolation
 • følelsen af at miste kontrol
 • irritabel
 • tiltagende utilfredshed
 • meningsløshed og magtesløshed
 • ensomhed
 • manglende lyst

Der er mange symptomer på stress. Og ofte er man ikke selv klar over det. Det kan være omgivelserne som må træde til at få en til at stoppe op og slå bremsen i, og er du pårørende eller kollega til en du formoder har stress, så tal med personen om det. Det er vigtigt at starte stressbehandlingen så hurtigt som muligt.

Definitionen på stress.

En belastningstilstand der påvirker vores organisme, det være sig indefra eller udefra, og som giver psykiske og kropslige former for ubehag og som overstiger vores oplevede ressourcer.

Stress er ofte arbejdsrelateret og udløst at fx. øget arbejdspres, ændringer i arbejdsopgaver eller organiseringen fx. fusion eller omstrukturering. Stress kan også udløses ved skilsmisse, seperation, fængselsophold, død i nærmeste familie, kvæstelse eller sygdom, familieforøgelse, ændring i økonomien mf.

Kimen til stress er ofte lagt i vores barndom. Det behøver ikke at være fordi man har levet i en dysfunktionel familie, men kan være en påvirkning fra en familiekultur hvor man ikke lærer at sætte personlige grænser og lærer at sige fra overfor de opgaver og aktiviteter man ikke ønsker eller magter. Fx. kan man i en familie have en usagt kultur om at man siger ja og tager sig sammen. Eller at vi altid gør os umage og laver alting perfekt. På sigt kan dette for nogen blive en byrde der kan få læsset til at vælte hvis fx arbejdet omstruktureres, man har en chef der bliver ved med at komme med opgaver eller er kritisk overfor de opgaver man løser, eller hvis der opstår kriser i familien eller personlig sygdom.

Stress kan også være en mere permanent tilstand af uro i kroppen som man på har lært sig at leve med og overkommer famile og arbejde alligevel. Her kan der være tale om en traume-stresstilstand der startede allerede i barndommen som følge af meget svære opvækstbetingelser.
Tanker og forestillede billeder kan fremprovokere produktionen af kortisol. Det er altså ikke den belastende situation eller arbejdspres i sig selv der øger stressniveauet og dermed mængden at det farlige kortisol. Det er følelsen af stressbelastningen, der får hjernen til at udløse stresshormonet kortisol. Kortisol er skadeligt for immunsystemet. Man bliver derfor mere og oftere syg. Det er mængden af Kortisol i blodet der i sidste ende bestemmer hvornår kurven og dermed vi knækker og vi ikke længere kan holde til belastningen. Stress og kortisol i små mængder, kan være medvirkende til at vi få opgaver løst. Det er ikke den stress vi taler om her.

Søg hjælp.

Uanset hvordan stressen er opstået, er det vigtigt at du søger hjælp. Stresscoaching og terapi kan kan støtte dig i at at finde ro og få nervesystemet i ballance. Siden arbejder vi med ressourcer og hvordan du kan finde kræfter og livsmod igen. Derefter kan vi finde frem til  hvilke strategier, der kan støtte dig så du oplever fornyet styrke og oplever en ændret opmærksomhed på, hvordan du passer på sig selv.

Jeg har god erfaring i stressbehandlingen, med  at kombinere stresssamtaler og afslappende massage. Jeg tilbyder derfor kombineret stressforløb, som du kan læse mere om her.

+45 23 28 79 55

Ring

Læs mere på Center for stress og trivsel hvor jeg taget min stressvejleder uddannelse.

 Stress - Kniber det med hukommelsen

Stress - Kniber det med hukommelsen