Angst

Angst, frygt og rædsel er normale reaktioner på ydre og indre hændelser, der opleves som truende eller farlige.

Angst udløses ofte af konkrete situationer, men kan efterhånden aktiveres uden tilsyneladende grund. Det kan være sådan, at man endda bliver angst for angsten. At leve med angst kan være invaliderende, da det angsten ofte begrænser livet mere og mere.

Det er muligt at gøre noget ved angst. I terapien kan man arbejde med tankemønstre og sansninger i kroppen. Således at man langsomt bliver mere og mere klar og bevidst. Man kan finde frem til det som har udløst angsten, blive fri og i stand til igen at leve fredeligt.

+45 23 28 79 55

Ring

 Angst - Frygt og rædsel

Angst - Frygt og rædsel