Parterapi i rolige omgivelser i Valby.

Parterapi der åbner op for gode samtaler, mere intimitet og større følelse af forbundethed og kærlighed.
I parterapien vil jeg støtte jer i at finde tilbage til den du var og den du i forelskede dig i og de følelser der startede jeres kærlighed og parforhold.

Måske kan I nikke genkendende til nogle af følgende udsagn

  • Føler du dig ikke mødt, set og forstået af din partner
  • Har I svært ved at kommunikere og lytte til hinanden
  • Ender I konstant i de samme skænderier og blindgyder
  • Savner du den partner du forelskede dig i
  • Mangler du nærvær og lidenskab
  • Er sex blevet noget som skal overstås
  • eller har du fuldstændig mistet lysten til sex

Hvordan er vi nået hertil?

I parterapi hos mig i Valby,  finder I ud af hvad der forhindre jer i at være der, hvor I længes efter at være. Så I sammen kan finde tilbage til et samliv med kærlighed, ærlighed, nærvær og mere lidenskab.
Ofte er de konflikter vi møder i parforholdet, mønstre der er kodet dybt ind i os fra vores barndom. Det kan være svært at se – og forstå. Der er mange lag i vores sind og hjernen er god til at benytte sit forsvar til at dække over det. De lag kan man stille og roligt pille af og nedbryde sammen. Derved kommer man om på den anden side af forsvaret og finder trygheden ved hinanden igen. At turde møde hinanden ærligt – med alt åbent. Det kræver mod at møde sin sårbarhed sammen. Men det er det hele værd.

Trænger jeres parforhold til et serviceeftersyn? Er I gået i stå og er det svært selv at finde vejen tilbage til hinanden?
Hvis man længe har haft for travlt og glemt både sig selv og kærligheden kan man ende i et hamsterhjul hvor det meste bliver praktisk og venskabeligt uden at lidenskab og kærlighed leves og fordybes.

Rolig og tryk parterapi hos mig i Valby, er en sund løsning på usunde mønstre.

Parterapi er en god investering for jeres kærlighed, jeres udvikling sammen og jeres børn.

Jeg har efteruddannelse som parterapeut fra Dansk Imago Center.

Du kan læse mere om Imagoterapi her https://danskimagocenter.dk/

+45 23 28 79 55

Ring

 Parforholdsproblemer

Parforholdsproblemer

Ofte stillede spørgsmål om parterapi:

Hvad får man ud af at gå i parterapi? 

Der er mange muligheder. I kan få indsigt i hvad der er svært og særligt hvorfor eller hvorfra det stammer. I får indsigt og jer selv og hinanden. Mange par fortæller at der er en tryg måde at komme hinanden tætter og få en større forståelse for den anden part. I får støtte til at udtrykke jer og blive forstået dybere.
I får mulighed for en ny måde at kommunikere respektfuldt. På den måde undgår I konflikter der eskalere.
I kan få afklaret vigtige spørgsmål som I ikke selv kan komme videre med.
Det kan være en måde at få støtte til at afslutte en parforhold der ikke længere er sundt. Og finde en måde at samarbejde omkring børnene.

Hvor længe skal man gå i parterapi?

Det er meget almindeligt at man skal komme 4-10 gange. I terapien lære eller øve sig og så arbejde videre derhjemme.
Kommer I med traumestof vil det tage længere tid, afhængig af hvor gammelt og dybt traumet er.
Hvis I ikke føler jer mødt og i god kontakt med terapeuten efter de første par sessioner, skal I skifte parterapeut.

Hvad sker der i parterapi?

I parterapien får I mulighed for at tale om de konflikter i har. I lærer at finde frem til de følelser der styrer jer og jeres kommunikation og hvordan i kommunikere dem respektfuldt og hensigtsmæssigt. Det hele sker i dialog mellem jer og med terapeuten som styrende og støttende. Terapeuten er neutral, ikke dømmende og tager ikke parti med nogen af jer. I kan få øvelser, hvor I øver kontakt til følelser og krop eller energi med hinanden eller sammen hver for sig.

Hjælper parterapi hvis man har været utro?

I nogle tilfælde gør det. Det tager erfaringsmæssigt ofte lang tid for den forurettede at blive helt tryg og rolig i kontakten til sin partner igen. Især hvis det har stået på lang tid uden at partneren ved det.
Tålmodighed og tryghed er helt afgørende for at man igen finder kærligheden og især tilliden til hinanden. Terapien kan støtte i dialogen om smerten og de sårede følelser samt i  afklaring af hvilke behov der skal mødes, og hvordan hverdagen igen kan etableres.

Kan man bruge parterapi til at kik-starte sex og nærvær?

Ja, det kan man. Terapien kan afdække hvorfor jeres samliv og seksualitet er stoppet. Og man kan arbejde med øvelser skaber tryghed, og hvor man tør udtrykke behov og sætte grænser. Eller øvelser der rejser energi og lyst. Terapien kan hjælpe jer med at finde tilbage til eller udvikle jeres nærvær og sexualitet. 

Kan parterapi hjælpe, når man har mange konflikter?

Konflikter opstår af mange grunde. Hvis I er uenige vil det måske ikke ændres, men I kan få større forståelse og dermed accept for hinanden. Hvilket ofte medfører at uenigheden føles mindre væsentlig.
Konflikter kan handle om temperament er voldsomt. Her man man lærer metoder til at stoppe optrapningen og finde årsagen til det iltre temperament.
Konflikter kan også opstå fordi den ene part føler sig uretfærdigt behandlet, overset, elsket eller ensom. Parterapien kan hjælpe med indsigt i mønstret og hvordan det udspiller sig mellem jer. Man kan finde frem til det underliggende uopfyldte behov og hvordan det kan imødekommes. Og hvordan den indsigt kan integreres i forholdet så begge kan leve med det.

Hvor lang tid skal man bruge på parterapi, når man også skal passe sit arbejde?

Det bestemmer I selv. Det kan måske være en ide at tage lidt længer sessioner på fx 2,5 time så I ikke skal afsted så mange gange. 

Børnene er flyttet, vi ved ikke om vi forsat skal være sammen. Kan parterapi hjælpe med en afklaring?

Det er muligt ja. Det kan være en god ide at få en samtale hvor I støttes i at få talt grundigt igennem hvordan I ønsker jeres liv forsat skal være. Hvad I længes efter og hvad I har savnet. At finde frem til hvordan ønsker om fremtiden kan indgå i jeres parforhold, som skal genskabes eller genfindes.

Hvordan skal vi få tid til parterapi, når vi også har små børn?

Ja det er svært at få dagligdagen til at hænge sammen med små og flere børn. Få fx venner eller familie til at hjælpe jer med at hente eller passe børnene. Når man kikker på et helt børneliv er det forholdsvis kort tid der går til at blive passet af nogen for at mor og far kan finde sammen og igennem en krise. Det betaler sig. Og kom i god tid.

Kan man gå i parterapi, hvis den ene part ikke vil med?

Det er meget almindeligt at den ene part ikke har så meget lyst til at komme og ikke finder det attraktivt at skulle ”udlever sig selv” foran et fremmed menneske.
Men ofte er det sådan at begge parter er frustrerede eller kede af situationen og problemerne og derfor kommer men en nysgerrighed på, om terapi kan hjælpe med at ændre på situationen. 

Hvor tit skal man komme i parterapi?

Det er bedst at I kommer hver 14. dag. Og der skal max. gå tre uger imellem. Ellers kan det være svært at opretholde trygheden og tilliden. Kommer i med traumestof anbefaler jeg, at i kommer en gang om ugen i starten af forløbet.

Hvem får gevinsten af parterapi? Er det den der tager initiativet? 

Det er et samarbejde at være i parterapi og parforhold. Det kan godt være at den ene får særlige indsigter i sig selv. Det vil ofte være til glæde for begge, da forståelse og selvindsigt er nøglen til at være i relation med et andet menneske. Du behøver ikke at være topmotiveret for at komme. I mange parforhold er det ofte kvinden der tager initiativet, men det kan sagtens være manden der får rigtig meget indsigt i både sig selv og i hendes indre. Der er gevinst for de der er åbne og nysgerrige.

Hvordan vælger man den rigtige terapeut til parterapi?

Det er meget vigtigt at I er trygge med den terapeut i vælger. Det er altafgørende at I føler jer velkomne og mødt. Terapeuten skal sætte rammen og skabe tryghed, så I kan være der med tillid til at turde møde det som kommer og være ærlige.
Tag en snak med terapeuten begge to. Ring gerne for at undersøge om det føles godt for jer at komme i parterapi hos mig i Valby.

Hvad sker der når vi er færdige med parterapi og kommer tilbage til vores hjem og virkelighed igen?

Det kommer an på hvilke problemer i er kommet med. Det er nogle gange lidt svært at forsætte med den gode kommunikation når man kommer hjem. Og det kan være svært at ændre vaner. Terapeuten kan give jer øvelser med hjem som I kan lave mellem sessionerne. Det vil nogen gange føles som om det hele er glemt. Men den øgede selvindsigt og forståelse for partneren føles alligevel som en forandring og dermed kan måde i kommunikere på ofte fastholdes.
Nogle gange skete der det at man bliver opmærksom på nye ting som man kan tænke sig at få kikket på i de trygge rammer som parterapien rummer.

Holder terapeuten med den ene part i parterapien?

Nej det gør terapeuten ikke. Terapeuten er uddannet og trænet i at være neutral og kunne være i rummet med jer begge med respekt og empati.
Hvis det er det I oplever skal I sige det til terapeuten eller finde en anden parterapeut.

Her kan I få parterapi i Valby. Se kort